Storings Overzicht

Onderbreking KPN Fiber

— aanmelding 09:30 uur —

Door een verstoring op aggregatie apparatuur van internetverkeer is een deel van de internetverbindingen kortstondig weggevallen.

Gebruikers van verbindingen hebben mogelijk een korte onderbreking ervaren.

Mocht de verbinding zich niet vanzelf herstellen is mogelijk een herstart van de router op klantlocatie noodzakelijk.