Storings Overzicht

Duitse telefoonnummers onbereikbaar

Sinds 14:00 uur zijn een aantal Duitse telefoonnummers niet meer bereikbaar. Per 1 mei 2021 is het verplicht als gebruiker van Duitse telefoonnummers, om in het bezit te zijn van de volgende documenten:

Een Handelsregisterauszug (uittreksel handelsregister) of Bescheinigung der Gewerbeanzeige (bedrijfsregistratie).

Identiteitsbewijs (Europees paspoort of Identiteitskaart) op naam van de vertegenwoordiger die op de bedrijfsregistratie staat vermeld of het identiteitsbewijs van een gevolmachtigde en daarbij een document dat de gevolmachtigde met het bedrijf verbindt. In beide situaties dient de leeftijd 18 jaar of hoger te zijn.

Sinds begin dit jaar informeren wij hierover. Het kan zijn dat je geen melding hiervan hebt gehad en toch merkt dat Duitse telefoonnummers niet langer bereikbaar zijn. Wij onderzoeken hoe het kan dat je daar niet over bent geïnformeerd.

Om er voor te zorgen dat de telefoonnummers zo snel mogelijk weer bereikbaar zijn, maak dan per orderID een ticket aan en upload hier genoemde documenten in één pdf bestand, zodat je klant voldoet aan de gestelde eisen. Hierna zorgen wij er voor dat de telefoonnummers weer bereikbaar zijn.

Onderbrekingen bereikbaarheid Hyper-V IaaS omgevingen

Er worden op willekeurige momenten onderbrekingen geconstateerd op het Hyper-V IaaS platform.
Als gevolg van deze onderbrekingen herstarten Hyper-V IaaS omgevingen en beland een beperkt deel in een boot loop waardoor de bereikbaarheid van de omgeving niet automatisch hersteld.

De leverancier en de platformbeheerder zijn op het hoogste niveau bijgeschakeld, hebben dit probleem in onderzoek en zijn op zoek naar de grondoorzaak.
Er is vooralsnog geen oplostermijn bekend.

Hyper-V IaaS omgevingen welke niet automatisch herstellen handmatig middels een stop en start commando vanuit de beheerportal hersteld dienen te worden.
Wanneer herstel niet mogelijk is adviseren wij je contact op te nemen met Cloud support.

Ten behoeve van het onderzoek willen we je vragen ervaren connectieonderbrekingen te melden bij Cloud support zodat deze meegenomen kunnen worden in het onderzoek naar de grondoorzaak. Geef hierbij aan of je de bereikbaarheid van de Hyper-V IaaS omgeving zelf hebt kunnen herstellen of dat Cloud support benodigd is voor herstel.

KPN EEN InContact : TLS Registratie

Onze engineers melden dat het momenteel niet mogelijk is om met de KPN EEN InContact client te registreren over TLS.

Workaround:

Je kunt middels de custom tag, %SBC_ADDRESS% met value = sbc.srtp.kpneen.nl de registratie functionaliteit herstellen.

Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Storing DSLAM regio Zwolle

KPN meldt een verstoring aan haar netwerk. De verstoring betreft een DSLAM in de regio Zwolle.
Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Als gevolg van de storing zijn KPN xDSL en FTTH verbindingen mogelijk niet of vertraagd beschikbaar.

Wij houden je op de hoogte

Storing CAIW

Momenteel constateren wij een verstoring op de CAIW diensten.

Als gevolg van deze storing zijn CAIW FTTH-verbindingen mogelijk niet of vertraagd beschikbaar.

Engineers hebben dit in onderzoek

Wij houden u op de hoogte.

Verminderde bereikbaarheid Hyper-V IaaS

— Update bericht 11:15 uur —
Uit onderzoek blijkt dat een beperkt deel van de Hyper-V IaaS omgevingen niet kunnen worden bereikt. (Titel bericht is hierom aangepast).
Engineers zetten het onderzoek naar de oorzaak en herstel voort in samenwerking met de leverancier en platformbeheerder.

— Oorspronkelijk bericht 07:52 —
Op dit moment ervaren wij een storing op het VPS platform. Hierdoor zijn Cloud-diensten, zoals Hyper-V IaaS en VPS, mogelijk verminderd beschikbaar.
De leverancier is aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Storing DSLAM regio Woerden

KPN meldt een verstoring aan haar netwerk. De verstoring betreft een DSLAM in de regio Woerden.
Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Als gevolg van de storing zijn KPN xDSL en FTTH verbindingen mogelijk niet of vertraagd beschikbaar.

Wij houden je op de hoogte

Internetonderbreking

Engineers ontvangen meldingen over netwerkonderbrekingen. Support kan hierdoor verminderd beschikbaar zijn.

Onderzoek naar oorzaak en herstel wordt uitgevoerd.

We houden je op de hoogte.

Verminderde beschikbaarheid IAM

Engineers ontvangen meldingen dat IAM gebruikers, specifiek gebruikmakend van de ASB7, niet kunnen inloggen op de applicatie.

Onderzoek naar de oorzaak is gestart.

We houden je op de hoogte.

Performance issues EVI en FortiGate VDOM

Engineers constateren een afname van het netwerkverkeer op een van de FortiGate clusters sinds 12:20 uur.
Er zijn meldingen ontvangen over performance issues op FortiGate VDOM’s en internetverbindingen met EVI.

Een impact bepaling wordt uitgevoerd en onderzoek naar oorzaak en herstel is gestart.

We houden je op de hoogte.