Storings Overzicht

Core netwerk onderbreking

Engineers hebben om 11:15 uur een korte onderbreking geconstateerd in de afhandeling van netwerkverkeer in het core netwerk.

Het core netwerk wordt actief gemonitord.