Storings Overzicht

VCD virtualisatie platform

Er is een storing vastgesteld op het vcd virtualisatie platform. Deze storing beperkt zich tot virtuale machines die gebruik maken van archive storage.
Enigeers zijn aangestuurd voor onderzoek.