Storings Overzicht

zTV – Boot loop nieuw geconfigureerde ontvanger

Engineers melden dat een nieuw geconfigureerde zTV-ontvangers welke nog niet eerder zijn ingelogd in een boot loop terecht kunnen komen.
Als gevolg van de boot loop is de zTV ontvanger voor eindgebruikers niet bruikbaar.

Wanneer je bovenstaand probleem ervaart met een zTV ontvanger adviseren we je een ticket aan te maken en de volgende informatie met ons te delen:
• IP adres van huidige locatie zTV-ontvanger
• Gebruikersnaam / Username van de order
• Serienummer van de zTV-ontvanger
Met deze informatie kunnen engineers een workaround toepassen om de werking te herstellen.

Engineers werken aan een oplossing. Er is vooralsnog geen zicht op een oplostermijn.
Een update volgt wanneer er meer informatie beschikbaar is over de voortgang van het onderzoek.